Mijn visie over ziek zijn, en de gevoelens van anderen kwetsen (In dutch because I want to publish this on my practice blog too, sorry for the foreign readers)


De laatste tijd heb ik gemerkt dat ik met mijn uitspraken en blogjes nogal wat verwarring en pijn veroorzaak. Ik wil me niet verdedigen maar ik wil wel mijn denkwijze uitleggen en waarom ik op dit moment zo in het leven sta als ik doe. Net zo goed als ik anderen probeer te begrijpen en reacties probeer te plaatsen hoop ik dat dit een beetje verklaart waarom ik doe wat ik doe. En zeg wat ik zeg. Je kunt je nooit helemaal in een ander verplaatsen omdat iedereen op iedere situatie anders reageert.

Laat ik voorop stellen dat ik nooit dingen zeg of doe om anderen bewust te kwetsen. Ik probeer altijd bruggen te slaan, dingen uit te leggen, mensen wakker te schudden, bewustwording te kweken. Omdat ik me zorgen maak, omdat ik wil helpen, niet voor mijn eigen ego, niet om gelijk te krijgen. Zo zit ik niet in elkaar. Maar zoals met iedereen die een “afwijkende” manier van leven en denken heeft, diegenen die tegen heilige huisjes trappen en bestaande wereldbeelden proberen te veranderen, loop ik ook tegen verzet en onbegrip aan. Dat is soms niet leuk, maar elk dier of mens die ik hiermee kan helpen is het het waard. En ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb, wat ik vertel, doe en zeg is mijn eigen waarheid. En soms pas ik die aan waar nodig, maar globaal blijft mijn denkwereld hetzelfde. Alles is constant in verandering. Stilstand is in mijn ogen achteruitgang. Morgen zijn sommige dingen die wij nu als normaal beschouwen alweer veranderd.

Dan het ziek zijn. Ik heb de afgelopen tijd meermalen gezegd dat ik denk dat ziek zijn altijd bij je zelf ligt, dat je in principe door je leefstijl, mentaal en/of fysiek, zelf het ziek zijn veroorzaakt. Nou is het zo dat ik ziek zijn niet als ziek zijn zie, als iets van buitenaf dat “je overkomt” maar als symptoom van een interne disbalans. Dus een disbalans in mentaal en/of fysiek. Voor mij als natuurgeneeskundige (ik werk alleen wel met dieren in plaats van mensen, en geloof me, dat is vaak veel eenvoudiger) is het zaak om die balans te proberen herstellen. Er zijn allerlei factoren waardoor je in disbalans kunt komen. Soms zijn dit zelfs zaken uit vorige generaties en/of vorige levens, waarvoor je in dit leven een kans krijgt om dit in balans te brengen. Bij vorige generaties kun je dit mooi doen door een helende reis te maken naar je voorouders via het sjamanisme of binnen de homeopathie met miasma’s te werken. Bepaalde ziektes/disbalansen van je voorouders kunnen namelijk generaties lang doorwerken. We noemen dat dan in de wetenschap erfelijk belast en zit in je DNA/genen. Nou is het ook bekend dat je door je manier van leven dit DNA kunt veranderen. Dit is bekend bij mensen die bijvoorbeeld veel mediteren. Als je ziet hoe je dus op celniveau zelf invloed hebt op dit soort zaken kun je misschien begrijpen waarom ik stel dat ziek zijn door jezelf veroorzaakt wordt. Alles is trilling. Je kunt dus zelf wel degelijk bepaalde patronen doorbreken die al generaties lang bestaan. Er bestaat positieve en negatieve trilling. Kijk maar naar geluid/muziek. Dit is prachtig en helend, maar als je het te hard speelt krijg je gehoorbeschadiging en innerlijke stress. Stress is iets wat wij met zijn allen in deze huidige maatschappij chronisch last van hebben door alle zaken die we onszelf opleggen. Door allerlei dingen waar we van onszelf aan moeten voldoen. Aan bepaalde standaarden. Niemand is wat dat betreft echt vrij, ook ik niet. En de schuld geven van iets aan de maatschappij, of de wereld, of de kosmos, of het universum, dat bestaat in mijn ogen niet. Ik zie alles als een, we hebben allemaal dezelfde trillingen en veroorzaken dus ook nog eens als groep een disbalans. Dus niet alleen individueel. Hierbij doel ik op bijvoorbeeld het moeten voldoen aan een ideaalbeeld qua uiterlijk. Iedereen die van de norm (die verschillend is per generatie) afwijkt voelt zich lelijk, ongewenst of wat dan ook en zal koste wat kost gaan proberen aan die norm te voldoen. Of ziek worden. Hetzelfde geldt voor de ouderen in onze maatschappij, die tellen niet meer mee, worden afgeschreven, weggestopt, kosten tijd en geld. Door zo met je medemens en dus ook met bijvoorbeeld je eigen toekomst (want we willen uiteindelijk natuurlijk wel zelf oud worden) om te gaan veroorzaak je disbalans. In vroegere culturen werden ouderen juist als wijs gezien en waren we dankbaar voor alles wat ze voor ons betekend hadden. Natuurlijk hadden ze kwaaltjes die horen bij een afbrekend lichaam maar dit was een stuk minder en milder dan nu. Daar komt nog bij dat wij met zijn allen de connectie met het natuurlijk ritme zijn kwijtgeraakt, en dat we met zijn allen stil zijn gaan zitten. Het menselijk lichaam is niet gemaakt om te zitten. Dan hadden we wel een andere bouw gehad. We zijn gemaakt om te bewegen, fysieke arbeid te verrichten. We zijn met zijn allen teveel in ons hoofd gaan leven. Ik heb het in dit stuk maar niet eens over onze voedingspatronen, of medicijngebruik. Dan ben ik nog wel een blaadje of 8 bezig. Er is zelfs een punt in de geschiedenis geweest waar we lichaam en ziel als iets aparts zijn gaan zien omdat 1 man niet wetenschappelijk kon verklaren hoe de invloed van de ziel op het lichaam in zijn werk ging. 1 man…. Stel je voor. Maar ook dat patroon, die conditionering kunnen we doorbreken. Door er een andere lading aan te geven. En let eens op wat je zelf doet. Hoe vaak zeg je tegen jezelf dat je dingen moet doen, in plaats van gaan of willen doen. Met moeten leg je een lading op iets die ook niet positief werkt. Je legt jezelf iets van buitenaf op. Ik moet werken of ik wil werken. Ik moet leven of ik wil leven…… Zeg dat een paar keer en voel het verschil. De lading is heel anders.

En als je wilt weten wat chronische stress met je doet kun je eens een kijkje gaan nemen bij dieren in de bio-industrie. Van deze dieren is bekend dat stress een mindere kwaliteit vlees oplevert. Veel vlees, en eerder slachten maar niet meer van dezelfde kwaliteit als vroeger. Dus kun je wel nagaan wat er ook in ons lichaam gebeurt. En misschien zien velen van ons zichzelf niet als dieren, fysiologisch gezien zijn we dat toch echt, en reageren wij hetzelfde. Je bent constant in een soort vlucht of vecht modus, met alle gevolgen van dien voor je lichaam. Hoe intelligenter het dier hoe meer last van stress, en aangezien wij onszelf als het intelligentste dier zien, kun je nagaan wat chronische stress met ons doet. En stress kan vele vormen hebben, vergis je daar niet in. Het is niet alleen werk- of studiedruk, waar we het vaak mee relateren, maar kan door vele oorzaken komen.

In mijn ogen ben je altijd verantwoordelijk voor je eigen leven. De keuzes die je maakt zijn de jouwe. Ik hoor dan veel mensen roepen ja maar de maatschappij, ja maar je moet (daar is het moeten weer) toch leven. Door dit soort excuses ga je dus nooit met jezelf aan de slag, blijf je de verantwoordelijkheid buiten jezelf leggen. Natuurlijk mag er brood op de plank komen, anders wordt het wel lastig om te overleven. Maar in hoeverre leef je nog naar wat je echt nodig hebt? In hoeverre ben je vrij? En als je voor je gevoel geen keuze hebt, dan is het altijd nog een keuze hoe je omgaat met je huidige situatie. Ga je in de slachtofferrol? In de negatieve spiraal van schuld geven en vingertje wijzen? Of ga je, net zoals ik heb gedaan, op een reis naar binnen. Ga je kijken hoe je je leven ten goede kunt veranderen? Ga je accepteren wie je werkelijk bent en ga je leren omgaan met de dingen die op je pad komen op een positieve manier? Ga je beseffen dat je goed en mooi bent zoals je bent, zoals je ter wereld gekomen bent? Besef je dat je als je je verveelt en om een uitdaging vraagt wat je je op de hals haalt? Want in mijn ogen is de ultieme uitdaging hoe je omgaat met verdriet, ziekte en verlies. Niet uit een vliegtuig springen met een parachute. Dat zijn niet de uitdagingen waar het in dit leven om gaat. Besef dat als je je ergert aan dit verhaal dat er diep van binnen iets is dat weet dat er een kern van waarheid in zit. En dan nog is het altijd jouw keuze om er iets aan te doen. Niets doen is ook een keuze, maar dan mag je ook accepteren wat dat voor gevolgen heeft. Kijk eens hoe je je voelt na een dag waarop je echt gedaan hebt wat je wilde. Hoe voel je je op zo’n dag? Heb je dan last van pijntjes, vermoeidheid, ergernissen, boosheid? En hoe voel je je de dag erna als je weer je moet-modus ingaat? Dan kom je vaak in een dip terecht. De balans is weg.

Ik geloof ook niet dat de dood een einde is. Door bepaalde oorzaken zijn wij de dood als een eindig iets gaan zien en hebben er een hele zware negatieve lading aan gegeven. Ook aan ziek zijn en bepaalde ziektes hebben we overigens zo’n zware negatieve lading gegeven. Maar door verschillende dingen die ik gevoeld en ervaren heb ben ik er voor mezelf wel redelijk uit, noem het een geloof, noem het een weten, dat dood geen einde is. En iedereen noemt het anders. In iedere cultuur, in ieder geloof is er geen einde. Sommigen geloven dat als jij doodgaat je weer opgaat in een groter geheel, en dus daarmee alle lessen die je in dit leven geleerd hebt ook weer in dat grote geheel inbrengt, zodat de volgende incarnaties dit weer mee kunnen nemen. Prachtig toch? Sommige mensen denken dat er niets is maar dat je lichaam dus gewoon vergaat en dat je daarmee weer een bijdrage levert aan de cirkel van het leven. En ook dat is toch een prachtige gedachte. Ok, als je je lichaam laat cremeren heb je een probleem, maar dan nog blijft er iets over wat de kringloop weer ingaat. Het bewustzijn zoals je dat nu hebt is niet eindig, je stoffelijk lichaam wel. Bewustzijn zal er altijd zijn, en door de dingen die je nu doet blijf je er dus ook altijd.

Ik ben volgens de Maya-Tzolkin een gele ritmische krijger. Ik weet wat mijn taak in het leven is en mede door dit te schrijven loop ik er niet meer voor weg. Het leven maak je zelf zo licht of zwaar als je zelf wilt. Besef dat je als je de mensheid vervloekt om de klimaatverandering of om uitsterven van bepaalde dieren dat je jezelf vervloekt. Dat je met die negatieve woorden jezelf vergiftigt. Alles is met elkaar verbonden, alles is trilling.

Dit is mijn levensdoel, ik kan niet anders dan zijn zoals ik nu ben. Door het te accepteren en te gaan leven naar mijn eigenlijke potentie geef ik mezelf weer een stuk vrijheid.

Mijn geboorte Zonnezegel is KIN 176 CIB the Yellow Resonant Warrior met toon 7, ik ben geboren in een zgn. GAP, een Galactic Activation Portal. Dat houdt in dat op de dag van mijn geboorte de kanalen naar de kosmos meer openstonden en dat ik daardoor een sterke intuïtie heb, en ook een intuïtief weten. Het is de kosmische krijger dat zich uitdrukt in doortastendheid, waarmee hij de vragen stelt om het leven tot zelfs na de dood verder te zetten. De Gier is het kenmerk van Cib waarmee hij ook de beperkingen van de Aarde kent maar ook dat er na ieder einde een nieuw begin is. Ook de Uil is mede het kenmerk van Cib en daarmee help je anderen door je wijsheid en ervaring naar de overkant van de rivier. Je ontvangt informatie en je geeft het door. Cib is een krijger voor de Geest en je werkt vanuit een universeel bewustzijn, je bent expressief en je durft vragen te stellen. De toon 7 is een mystiek getal dat geest en lichaam verbindt, het trilt mee met het zichtbare en onzichtbare. Toon 7 is de middenste van de 13 tonen en heerst over de middenste mystieke kolom van de Tzolkin.

Dit is een beknopte beschrijving van mijn zonnezegel, maar het heeft voor mij veel duidelijk gemaakt.

Dit is zo’n beetje hoe ik in elkaar steek. Ik besef me wel degelijk dat als je zelf midden in een proces van ziek zijn, of sterven of wat dan ook zit dat je dit soort dingen gewoon niet wilt horen, dat het heel makkelijk is om het buiten jezelf te leggen. Want het is natuurlijk nooit leuk om erachter te komen dat je zelf de oorzaak bent van je lijden. Aan de andere kant is het dus wel heel makkelijk om te zeggen dat je verantwoordelijk bent voor je eigen geluk, en dat is nou precies waar alles om draait. Door het lijden en het geluk in elkaar op te laten lossen ben je ook verlost van de dualiteit, van de yin en yang en ben je straks gewoon.

We staan op een belangrijk punt met zijn allen. Kiezen we voor liefde (ook voor jezelf!), licht, samenwerking en acceptatie of blijven we vechten, tegenstribbelen en elkaar het leven zuur maken. Of gaan we zorgen dat dit alles in balans komt. We hebben met zijn allen een kans om het tij ten goede te keren. Opnieuw geboren worden gaat natuurlijk gepaard met de nodige pijn en weeën, en ook de nodige naweeën maar met een positieve instelling komen we allemaal wijzer en sterker uit de woelige baren.

En omdat er deze week een Venus transitie is geweest:

Van The Planets door Holst, Venus, the BRINGER OF PEACE!

Als altijd in liefde en licht

Diana

Advertisements
Categories Life, Wandering of the Mind, What makes me tickTags

2 thoughts on “Mijn visie over ziek zijn, en de gevoelens van anderen kwetsen (In dutch because I want to publish this on my practice blog too, sorry for the foreign readers)

  1. Mooi en helemaal met jou woorden eens! Vooral dat laatste: niet vechten tegen het leven maar mee gaan met de stroom en luisteren naar je hart/gevoel.. het zal je verbazen wat je dan in het leven tegen gaat komen! Nog mooier is gaan beseffen dat jij zelf je realiteit schept en dingen naar jou hand kan zetten, vereist vertrouwen en geduld maar ik heb zelf al meermalen mogen meemaken en daardoor verbazingwekkende zaken op mijn pad kwamen!

    1. Dankjewel Natas!!! Ik hoop dat ik nog lang met jou over dit soort zaken kan bomen 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close